بوسه شیطنت آمیز

ツ● • ٠هر کسی رو تو قلبتون راه ندید...جای آفتابه که تو بوفه نیست ...|:

سلام عزیــــــــــــــــــــزم

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر