بوسه شیطنت آمیز

ツ● • ٠هر کسی رو تو قلبتون راه ندید...جای آفتابه که تو بوفه نیست ...|:

هیکل ما رو ندیدی؟

امروز از سر جلسه امتحان بلند شدم اومدم تو حیاط مدرسه نشستم بغض کرده بودم که

یه هو یه خانم وارد مدرسه شد اومد سمت ما و (با لحجه مازندرانی)گفت دفتر مدرسه

کجاست؟گفتم ته راهرو سمت چپ

پرسید شما کلاس چندمی؟

گفتم: سوم

یه هو با یه قیافه جدی نگاه کرد بهم و گفت سوم ابتدایی؟

منم (خدایا منو ببخشنیشخند)گفتم: نه خانوم ما پیش دبستانی هستیم سومیا اون طرف

نشستنیول

حداقل نگفت سوم راهنمایی تا خود خونه مثل دیوونه ها داشتم می خندیدمقهقهه

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱٠ ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ توسط مریم  نظرات ()