بوسه شیطنت آمیز

ツ● • ٠هر کسی رو تو قلبتون راه ندید...جای آفتابه که تو بوفه نیست ...|:

...

ببینمت. . . گونه هایت خیس اســـت . . . باز با این رفیق نابابـــــت

. . نامش چه بود؟ هان! باران. . . باز با "باران " قدم زدی ؟ هزار بار گفتم

باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . . همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

 

همـــیــشه بــا به دســـت آوردن اون کـــــسی کــه دوســتـش داریــم

نـمـــیـتـوانــیـــم صـــاحـبــش شـــیم، گــــاهــی لازمــه ازش بـگـــذریـــم

تـا بـتـــونـیـم صــاحـبش بــشــیـم!!!!

آدم بایـد یه " تــو " داشته باشـه که هر وقت از همــه چـی خستـه و ناامیــد
 
شد بهش بگه مهــم اینـه که تـو هستی بیخیــال دنیـــا ... "

به سلامتـی خودم و خودت که دلمــون از یکـی گرفتـه... بغض داره خفمــون

میکنـه... خیلــی دلتنگیــم ... ولـی برای اینکه خودمـون رو آروم کنـیم میگیـم

بخاطره غروب جمعــه است

تنهایی هم مد شده ... همه به هم خیانت می کنند ... و بعد داد می زنند

 که تنهایـــــــــماینجــا سرزمین واژه های وارونه است: جایــی که گنج, "جنــگ" میشه

... درمان, "نامـــرد" میشه... قهقه , "هـق هــق" میشه... اما دزد همـــون
 
"دزد" است ... ... ... درد همــون "درد..." و گرگ همـون "گرگـــــ....

خــیلی سخــته عاشــــــــــــق کسی باشی که روحشـــم خبر نداشته

باشـــــــــــه !!! اما خــیلی شـیـریـنـه کـــــــه یــواشکی عـــــــاشــــــقانــه

... نگاهش کنـــــی و توی دلــــــــــت بــگـــــی خیلــــــــــی دوستـت دارم

 

گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم: من رفتم ؛ باهات قهرم ،دیگه تموم ! دیگه

دوستت ندارم ..... وچقدر دلم میخواهدبشنوم: کجا بچه لوس !؟ غلط میکنی

که میری ..... مگه دست خودته ؟ رفتن به این راحتی نیست.... ! اما ....

نمیدانم چه حکمتیست که آدمی همیشه اینجور وقتهامیشنود : به جهنم

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱۸ ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ توسط مریم  نظرات ()