بوسه شیطنت آمیز

ツ● • ٠هر کسی رو تو قلبتون راه ندید...جای آفتابه که تو بوفه نیست ...|:

به سلامتی چشمی که چشم ما رو روی همه چشما بست !

فقـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه "تــو"

 اگر ایـن خواب لعنتـی ، دیشـب ادامـه داشـت ..!

از בل نوشتـ ـہ هایمـــــ ساבه نگـــــذر
بـ ـہ یاב בاشتـ ـہ باشـــــ
این בل نوشتـ ـہ ها را
یکـــــ« בل »نوشتـ ـہ . . .


ابتدا "شما" بودم!
بعد عزیز "دلت "شدم
و امروز دوباره
"شما" شده ام
درست مثل وقتی که خواب می بینی و
صبح
باز می گردی سر جای اولت...!!!!!!!!!!


همه گفتن:عشقت داره بهت خیانت می کنه!
گفتم:می دونم!
گفتن:این یعنی دوستت ندارهاااا!
گفتم: می دونم!
گفتن:احمق یه روز میذاره میره تنها میشی !
… گفتم:می دونم!
گفتند:پس چرا ولش نمی کنی..؟!
گفتم:این تنها چیزیه که نمی دونم
هروقت بین دوتا انتخاب مردد بودی
شیر یا خط بنداز!
مهم نیست شیر بیفته یا خط…
مهم اینه که;
اون لحظه ای که سکه داره رو هوا می چرخه…
میفهمی دلت بیشتر میخواد شیر بیفته یا خط…
مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!
خدایــــــــــــــــــا …
به حد کافی خیال بافتم …
و تنم کردم …
یه کم واقعیت شیرین …
لطفا …


امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

بَدتریـــن دَرد ، مُــردَن نیست
دل بَــستن به کسیــه که
سهم تو نیستـــ...آنلاین که می شوی
 انگشتانم بـه
 لکنت می افتند . . . !


تـــــــو صـــــادقانـــه دروغ بـــگــو
مـــن عــــاشقانـــه کـــاری خواهم کــرد
“مـــــاه” همیشــه پشــت ابــر بمــاند !

زمین کَج است…!
اما
من
هنوز هم
خوش رقصی می کنم
به سازِ تو…!
گاهــــی …
به دلت شک کن
ع
ش
ق
شایــــد
یک شــــایعه باشد
به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری
وعده ی ماباشد
روزی که دلتنگم شدی...


هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم …
می گویند باران رساناست ؛ شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند !

 

به سلامتی اون پیرمردی که وقتی‌ ازش پرسیدن عشق چیست گفت همونی که منو پیر کرد !

به سلامتی کسی که اگه همه باشن و اون نباشه انگاری هیچکس نیست …به سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمیزنیم اما اگه بفهمیم خطش خاموشه دق می کنیم !

به سلامتی اون حس هایی که نمیشه به اشتراک گذاشت مگر با خدا …سلامتی آدمایی که تو دنیای مجازی صدتا خاطرخواه دارن ولی تو دنیای خودشون از همه تنهاترن !


به سلامتی اونی که بوی نبودنش تمام اتاقمو پر کرده …به سلامتی خدا که گرونی رو کارش تاثیر نمیزاره و بعد از این همه سال با ۵٠تومن صدقه ٧۰ نوع بلا رو دفع میکنه !


سلامتیه اونی که فکر میکنیم تونستیم فراموشش کنیم اما وقتی تنهاییم تو سکوت شب میبینیم که چقدر دلمون هواشو کرده …


قول داد تا آخر دنیا بماند،
سر قولش هم ماند،
همان روزی که رفت برای من آخر دنیا بود.

چـقـدر سـخـت اسـت
یـــار را …
 بــا یــــار …
 دیــدن

وضـو را
دوسـت نـدارم . . .
دسـتـهایـم تـیـمـم
بـا تـن تـورا
... مـیـخـواهـد . . .
مـنـاجـاتـش بـا هـم
ثـوابـش بـاتـو
گـناهـش بـا مـن !

غمــگیــنم
همــانــنــدِ مــــرد هــــزار چــهــره که میــگفــت:
” نمــی دونــم چــرا تــو زنــدگــیم هِـــی نمــیــشه”

آرزویش برای من ، شیرینیش برای دیگری …
این است سهم من زندگی !


من که در این جمع گذشتم
 از هر چه آرزوست
دست غم دیگر چه میخواهد
 از تن تنهای من ؟!قـلـبــم بـویِ کـافــور می دهـد !
شـب بـه شـب
در آن مُـرده شـورهـا آرزویـی را غُسـل می دهـنـد و کفـن می کنـنـد

حس چوب های مصنوعی شومینه رو دارم
میسوزم و تمام نمی شوم . . .

خــــــــــــدای من !
نه آن قدر پاکم که کمکــــم کنی و نه آن قدر بدم که رهـــایم کنی …
میــــــــان این دو گمم !

کاش
انتظار هم
مثل مردن
آسان بود.


بگذآر ســـــــــــــــکــــــــ ـــــوتــــــــــــــــــ قآنون زندگی مَن بآشد...

وَقتی وآژِه هآ دَرد رآ نِمی فَهمند....

سکوتـــــــــــــ .... و دیگر هیچ نمی گویم ....! که این بزرگترین اعتراض دل من استـــــــــ ـ
سکوت را دوستـــــــــ دارم

به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ ....

+ نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/٢٢ ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ توسط مریم  نظرات ()