بوسه شیطنت آمیز

ツ● • ٠هر کسی رو تو قلبتون راه ندید...جای آفتابه که تو بوفه نیست ...|:

تاوان دختر بودن....

 دختر بودنــ تاوانــ دارد

 

بزرگ میشویــ

 

عاشقــ میشویــ

 

دلــ میبندیــ

 

تنتــ را برایشــ عریانــ میکنیــ

 

نــ از رویــ هوســ

 

بلکهــ از رویــ عشقــ

 

وقتیــ دلشــ را زدیــ میرود

 

وتو میمانیــ و خودتــ

 

آنــ زمانــ تویکــ »»هرزه ایــ

 

واوکمیــ دختربازی کردهــ

استــ

+ نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/٧ ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ توسط مریم  نظرات ()