# بوسه

به جرم مهربانی...

✘مـــآ بــــہ בنــبــآل تــڪـہ ای از بــدסּ آنــهآ . . .     ✘و آنــهــآ بــــہ בنـبـآل نــوآزشـــــــے مــرבآنــــہ از مــآ . . .   ✘گـــآهـــــــے اوقــات مـــآ مـــــــــرבهــآ   ✘چــقــבر بــی رحـــمـــآنـــــہ   ✘بــــرآے نـــوآزشـــــــے شــهــوت مـــــــے طــلــبـیـــم   ✘و ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 40 بازدید