# بوسه

به خودم و پرینتر عزیزم تسلیت می گویم

صبح ساعت 11 من در خواب عمیق مینو:خواهر جون خواهر جون من:هاااااااااااااااا مینو:خواهر جوووووووووووونم من:بناااااااااااااااااااال مینو:میشه بزنم بازی کامپیوتری من:سر صبحی کی بازی میکنه که تو دومیش ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 28 بازدید