# بوسه

تاوان دختر بودن....

 دختر بودنــ تاوانــ دارد   بزرگ میشویــ   عاشقــ میشویــ   دلــ میبندیــ   تنتــ را برایشــ عریانــ میکنیــ   نــ از رویــ هوســ   بلکهــ از رویــ عشقــ   وقتیــ دلشــ را زدیــ ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 55 بازدید

بـــــعضی وقـــــتــــا هستـــــــ کــــــــهـــــ.....

  بـــــــــعضی وقتا هســـــت کــــــه دوس داری کـــــــنارت بــــاشه… محــــکــــم بـــــغــــلـــــت کـــــــنه… بـــــذاره اشــــــک بریزی راحــــــت شــــــی…. بعــــــد آروم تو گوشـــــت بگـــــه: ” دیوونــــه من ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 65 بازدید

به خودم و پرینتر عزیزم تسلیت می گویم

صبح ساعت 11 من در خواب عمیق مینو:خواهر جون خواهر جون من:هاااااااااااااااا مینو:خواهر جوووووووووووونم من:بناااااااااااااااااااال مینو:میشه بزنم بازی کامپیوتری من:سر صبحی کی بازی میکنه که تو دومیش ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 25 بازدید