# عاشق
“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود!!! الان “منفعت” جاشو گرفته ¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯–¯ از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی، پیر میشیاز یه ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 33 بازدید

این منم...

شِیـطاטּ نیـستَمفِرشـته هـَم نیـستمخُدا هَم نیستمفـَقط دُختَـرم!ازنـوعِ سـاده اش...حـَـوا گونہ فـِکـر میـکُنمفَقـط بـہ خاطـِرِ یـک ســیبتـا کـُجا بایَـد تـاواטּ داد...؟     مـَ ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 40 بازدید

حـــــــــدس بزن

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز تـــــــــــــــــــولدمه    فووووووت ..... فووووووووت .... فوووووووت ..... فووووووووت ... فوووووووت .... بیا شعما رو فوت کن !!!  تولدت مبارک !!! ادامه مطلب
/ 26 نظر / 25 بازدید