# عشق

دلـــم گرفته ، از همه دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی .

این پست رو برای سمانه جونم گذاشتم   به صدایت که معتاد شدم  رفتی !!!حالا هر روز  خاطره تزریق میکنم …       قطارها بیهوده میپرسند  چی ؟ ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 21 بازدید